Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas hemma, både under en kortare eller längre period.

Du som inte kan ta

dig till en vårdcentral

kan ha rätt till hemsjukvård.

Det kan bero på

en funktionsnedsättning

eller sjukdom.

Du kan då få vård hemma.

Det kan du få både under

kortare och under längre tid.

Du kan få hjälp med

 • att hålla koll på vilka
  läkemedel du ska ta
  och när du ska ta dem
 • att lägga om dina sår
 • att ta prover
 • rehabilitering
  efter skada
 • habilitering för dig
  med funktionsnedsättning
 • vård vid slutet av livet.

Hemvården kan komma

hem till dig dygnet runt.

Det kan både vara planerat

eller akut.

Vem som kommer

beror på vilken hjälp du behöver.

Du kan få besök av

sjuksköterska, arbetsterapeut,

sjukgymnast eller undersköterska.

Om du behöver vårdas hemma

kan din läkare eller sjuksköterska

kontakta kommunens

hemsjukvård.

Efter det bedömer

sjukvårdspersonal

om du har rätt till hemsjukvård eller inte.

Behöver du läkare?

Om du behöver en läkare

ska du kontakta din husläkare

eller din vårdcentral.

Du kan också ringa till

1177

för att kunna ställa frågor.

Om de är akut ringer du till

112.