Därför kan det dröja innan vi åtgärdar fel i stadsmiljön

Under sommaren är vi många som vill vara utomhus i en ren, omskött och vacker stad. Det är också högsäsong för antalet ärenden stadsbyggnadsförvaltningen får in kring skötseln av vår gemensamma ytor. Ibland kan det därför dröja innan du får svar på ett ärende du skickat in till oss.

Sedan 1 maj i år, 2022, har vi nya entreprenader i våra områden och det tar lite tid innan vi tillsammans med våra entreprenörer hittar rutiner och former för hur arbetet utförs på bästa sätt. Det är en annan anledning till att gräset kan hinna bli lite längre än vanligt och att skräpkorgar inte töms på samma tider som vanligt i ditt område. Sol och värme i kombination med lagom mycket regn bidrar också till att grönskan frodas extra mycket just nu. Men du kan lita på att jobbar på för fullt och hoppas på ditt överseende.