Därför kostar det att parkera

I centrala Helsingborg parkerar boende, arbetspendlare, långtidsparkerare och besökare. För att få en omsättning på parkeringsplatserna och skapa möjlighet för korta ärenden har vi därför tidsbegränsning och avgifter för att skapa fler lediga platser i de mest centrala områdena.

I Helsingborg kostar det mellan 5 och 20 kronor per timme att parkera sin bil. Avgiften innebär att du hyr en bit av kommunens mark för att ställa upp din bil på.

Avgiftsområden i centrala Helsingborg

Helsingborg är indelat i olika avgiftsområden som gäller gatumarksparkering i stadens centrala delar. Det innebär ökad parkeringstaxa ju mer centralt läget är. Anledningen är att stimulera högre omsättning av platserna till förmån för besökare och butikskunder.

I Helsingborgs parkeringskarta är parkeringsområdena markerade i olika färger utifrån hur mycket parkeringen kostar per timme.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?