Ansöka om uppehåll i sophämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller slam via vår e-tjänst ”Uppehåll i hämtning” om det handlar om en sammanhängande period av minst 6 månader för permanentboende och minst 1 år för fritidsboende.

Till e-tjänsten ”Uppehåll i sophämtning”

Du kan också ansöka om uppehåll i sophämtning genom att skriva ut och fylla i blanketten för uppehåll i sophämtning (pdf, 170 kb) och skicka in den till oss.

För att du ska kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Du kan läsa mer om e-legitimation på www.e-legitimation.se. Där hittar du information både om hur det fungerar och hur du skaffar en e-legitimation.