Skötsel och underhåll för dig som hyr kommunens lokaler

Våra lokaler och utemiljöer behöver skötsel och underhåll; både för att ni som vistas där ska trivas och må bra och för att byggnaderna ska hålla länge och ha låga driftskostnader. Fastighetsägare, hyresgäster och driftpersonal, vi har alla olika roller och uppgifter i arbetet för välskötta fastigheter.

Avtalen mellan fastighetsförvaltningen och er hyresgäster styr vem som ansvarar för olika områden. De reglerar frågor som: Vem sköter vad i utemiljö och byggnader? När något behöver bytas ut eller åtgärdas, vem ser till att detta blir gjort och vem tar kostnaden?

Ett par grundprinciper är att ni som hyresgäster ansvarar för städning i och runt byggnaden och att sopor blir hämtade. Skötseln av grönytor ingår oftast i hyresavtalet. För flera av våra ansvarsområden anlitar vi på fastighetsförvaltningen entreprenörer, till exempel våra driftbolag.

För att förenkla och påminna om kontraktet och de gränsdragningar det innehåller vad gäller skötsel och underhåll, har vi tagit fram tips som lyfter områden där vi har märkt att det finns osäkerheter eller som ibland glöms bort. Vi hoppas att de ska ge svar på en del frågor. Och att de underlättar för er att se var ert ansvar ligger och varför det är viktigt att skötseln fungerar.

Skulle ni fortfarande vara tveksamma, kontakta gärna er förvaltare. Och naturligtvis, felanmäl om ansvaret är vårt, så att vi kan vidta de åtgärder som behövs.

Internhyreskontrakt ABIH

Fastighetsförvaltningen hyr ut lokaler till interna hyresgäster med kontrakt enligt gällande ABIH (Allmänna bestämmelser för internhyreskontrakt). Som bilaga till kontraktet finns en gränsdragningslista som i detalj visar om ansvaret för skötsel, reparation och utbyte av byggnadsdelar, anläggningar och föremål, ligger på er som hyresgäster eller oss som hyresvärd.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?