Vatten och avlopp

Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Helsingborg. Det är till exempel till NSVA du anmäler vattenläckor.

De flesta människor får sitt vatten

från kommunens ledningar.

Kommunen tar prover på vattnet.

De ser till att vattnet som kommer i kranen är ofarligt.

När du har diskat, tvättat eller duschat

rinner smutsvattnet ut i kommunens avloppsnät.

Avloppsvattnet leds till ett reningsverk

där vattnet renas

innan det får rinna ut i havet.

Du betalar till kommunen

för det vatten som du använder.

Du betalar också för att ditt hus är kopplat

till kommunens vattenledning och avlopp.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?