Vatten och avlopp

Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Helsingborg. Det är till exempel till NSVA du anmäler vattenläckor.

De flesta människor får sitt vatten

från kommunens ledningar.

Kommunen tar prover på vattnet.

De ser till att vattnet som kommer i kranen är ofarligt.

När du har diskat, tvättat eller duschat

rinner smutsvattnet ut i kommunens avloppsnät.

Avloppsvattnet leds till ett reningsverk

där vattnet renas

innan det får rinna ut i havet.

Du betalar till kommunen

för det vatten som du använder.

Du betalar också för att ditt hus är kopplat

till kommunens vattenledning och avlopp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.