Enskilt avlopp

Om du har egen brunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar såsom virus, bakterier och kemikalier. Det är ett av skälen till varför det är viktigt att du sköter om ditt avlopp på ett bra sätt.

Ett annat skäl är att näringsämnen som läcker ut från en dålig anläggning bidrar till att åar, sjöar och hav som finns i närheten blir övergödda. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och att fiskarna dör.

Vill du veta ännu mer? I vår broschyr kan du läsa om vilka krav som ställs och vilka tekniker du kan välja mellan.

Du som fastighetsägare är ansvarig

Om du har ett enskilt avlopp är det alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningen. Det är också du själv som ansvarar för driften och skötseln av anläggningen och för att avloppet inte ska orsaka problem för hälsan eller miljön.

Behöver du åtgärda ett dåligt avlopp?

Om du har en avloppsanläggning som inte lever upp till dagens krav så ska du åtgärda det. Är du osäker på om din anläggning lever upp till kraven? Här kan du testa om din avloppsanläggning är röd, gul eller grön. Har du ytterligare frågor – vänd dig till kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Här söker du tillstånd för enskilt avlopp

För att installera en enskild avloppsanläggning eller göra förändringar i en befintlig anläggning måste du ha tillstånd från miljönämnden. I vissa fall räcker det med en anmälan till miljönämnden. Här kan du via vår e-tjänst ansöka om tillstånd eller göra en anmälan.

Här kan du ladda ner blankett ”Ansöka eller anmäla om att inrätta en avloppsanläggning”.
Observera att du kan öppna denna blankett direkt i datorn och fylla i den på skärmen. 

När miljönämnden fått in kompletta handlingar är handläggningstiden cirka sex veckor. Inte förrän du fått tillståndsbeslutet kan du börja bygga. Ansök alltså i god tid.

När anläggningen är klar ska fastighetsägaren och entreprenören fylla i en kvalitetsförsäkran. Här kan du ladda ned kvalitetsförsäkran för enskilt avlopp (pdf, 196 kb)

Du kan också behöva göra en anmälan till bygglovsenheten för väsentlig ändring eller nytt enskilt avlopp.

Dela avloppsanläggning med dina grannar

Oftast blir det billigare för dig som husägare om du satsar på en gemensam avloppsanläggning i området där du bor. En gemensam anläggning brukar dessutom rena avloppsvattnet bättre än en anläggning för bara ett hushåll.