Enskilt avlopp

Du ska ansöka om tillstånd från miljönämnden om du ska åtgärda en äldre avloppsanläggning eller vill anlägga en ny på din fastighet. Miljönämnden prövar sedan din ansökan och bedömer om avloppsanläggningen som du vill installera är lämplig utifrån platsen för utsläppet, miljö- och hälsoskyddskrav och anläggningens reningsförmåga.

Är din fastighet inte ansluten till det kommunala avloppsnätet, är det du som fastighetsägare som har ansvaret att avloppsvattnet från din bostad och fastighet renas. Avloppsvattnet från din fastighet får inte orsaka någon olägenhet eller skada för människors hälsa eller miljön.

Uppgradera en äldre anläggning

Slamavskiljning är det första steget i reningen av avloppsvattnet, men inte någon fullständig avloppsrening. Om du har en äldre anläggning med vattentoalett som bara har en slamavskiljare, är det ett krav att du renar ditt avloppsvatten med ett eller flera efterföljande reningssteg innan vattnet når vattendrag eller grundvatten. I vissa fall kan du även behöva byta ut en trekammarbrunn där slamavskiljningen inte längre fungerar. Kontakta en sakkunnig entreprenör så kan du få hjälp med planering och reparation av din anläggning.

  • Om du har fått ett beslut från miljönämnden om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från din avloppsanläggning, är det viktigt du planerar så att anläggningen blir åtgärdad innan datumet då förbudet börjar gälla.

Testa statusen på din anläggning

För att undersöka statusen på den avloppsanläggning du har idag, kan du följa en checklista från Avloppsguiden. Äldre anläggningar med en slamavskiljare och en efterföljande sandfilterbrunn beskrivs inte i checklistan. De bedöms som röda avlopp som måste åtgärdas (Avloppsguiden), eftersom de har en mycket begränsad rening av ett avloppsvatten som innehåller WC-vatten.

Läs och tänk klart innan ansökan

Innan du ansöker om tillstånd för att åtgärda en äldre anläggning eller anlägga en ny, behöver du läsa på om olika anläggningstyper och tekniker för avloppsrening. Miljöförvaltningen informerar om vilka krav på avloppsrening som gäller utifrån platsens förutsättningar och vad du behöver tänka på inför ansökan. Däremot är det ditt ansvar att planera och välja den anläggning som du bedömer passar din fastighets förutsättningar och dina önskemål bäst.

Jämförelser av olika tekniker och avloppsanläggningar (Avloppsguiden).

Så går prövningsprocessen till

Att söka tillstånd för en egen avloppsanläggning är en process i flera steg. Här nedan har vi sammanfattat hur de olika stegen går till i en kort guide.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.