Planera din anläggning

När du planerar ditt nya avlopp lägger du grunden för en komplett ansökan som förenklar prövningsprocessen. Miljöförvaltningen kan inte säga vilken anläggning du ska välja, men vi kan ge dig information om de krav avloppsreningen måste klara, beroende på var anläggningen ska placeras och var vattnet ska släppas ut. Här läser du mer om vad du behöver veta i planeringen innan ansökan.

För att komma igång med planeringen är det bra att översiktligt undersöka de naturliga förutsättningarna för en avloppsanläggning på din fastighet. Du behöver även känna till de krav på rening av avloppsvattnet som gäller på den plats där vattnet ska släppas ut från avloppsanläggningen.

Du planerar och tänker igenom ditt val

När du planerar och väljer anläggning behöver du tänka på dina önskemål, exempelvis när det gäller kostnad för installation och drift av anläggningen, service och vilken egen skötsel av anläggningen som du måste utföra. Om det går är det en fördel att planera och installera avloppsanläggningen gemensamt med en eller flera grannar. På så sätt kan ni tillsammans sänka installations- och driftskostnaden. En gemensam avloppsanläggning med större volym innebär vanligtvis även en stabilare reningsprocess, exempelvis i ett minireningsverk.

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som själv är ansvarig för att planera din framtida anläggning. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kan ge dig vägledning i planeringen, men inte välja en anläggning åt dig.

Ta reda på fastighetens naturliga förutsättningar

Vilken typ av avloppsanläggning du kan välja och hur den kan se ut påverkas av vilka förutsättningar som redan finns på din fastighet. Det handlar till exempel om:

  • markförhållanden,
  • grundvattennivå,
  • var vattnet kan ledas bort efter reningen,
  • på vilken nivå under marken som avloppsledningen går ut från bostadshuset,
  • var eventuella dricksvattenbrunnar ligger och de avstånd som kan hållas till dem,
  • hur stor fastigheten är,
  • utrymme och plats för slamtömning.

Ta gärna hjälp av sakkunnig entreprenör eller konsult för att undersöka markförhållandet på din fastighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.