Beställ slamtömning regelbundet

När tömdes din avloppsanläggning på slam senast? Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har en egen avloppsanläggning behöver anlita slamsugningsbilen regelbundet.

De flesta avloppsanläggningar behöver tömmas på slam minst en gång per år. Anläggningar med hög belastning kan kräva två eller flera tömningar per år för att de ska fungera utan problem. Anläggningar med mindre belastning, till exempel i sommarhus behöver kanske bara tömmas vartannat år. Du beställer slamtömning hos NSR:s kundservicekundservice@nsr.se eller telefon 040- 400 13 40.

Förbered dig för slamtömning

När slamsugningsbilen tömmer en trekammarbrunn sugs både slammet och vattnet upp, sedan spolas vattnet tillbaka i brunnen. Det är viktigt för brunnens funktion att en del av vattnet stannar kvar i brunnen för att behålla rätt bakterieflora, så att nedbrytningsprocessen fungerar på bästa sätt. Slutna tankar töms på hela sitt innehåll. Slammet töms sedan på Öresundsverket där det behandlas i avloppsreningsverket.

Inför tömning är det viktig att du ser till att tömningsstället är väl synligt och lättåtkomligt för slamsugningsbilen. Brunnslocket ska inte heller vara blockerat av något. Slam från egna avlopp räknas som hushållsavfall. Därför är det bara NSR och NSR:s upphandlade entreprenör som får göra slamtömning i Helsingborg. På NSR:s webbplats finns mer information om kostnader för slamtömning.

Uppehåll i hämtning av slam

Om du ska göra uppehåll i hämtning av slam i en sammanhängande period av minst sex månader för permanentboende och minst ett år för fritidsboende, så kan du ansöka om detta i stadens e-tjänst. Du legitimerar dig med e-legitimation och fyller sedan i din ansökan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?