Stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter

Skolan ger stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter genom tidiga insatser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomar att lyckas i sin naturliga lärmiljö.

För elever i behov av stöd är det viktigt att de får del av insatserna så snabbt som möjligt, till exempel assisterande lärverktyg. För de flesta elever med läs- och skrivsvårigheter är detta tillräckligt.

Skolan, elevhälsan och Skoldatateket i Helsingborg samarbetar med förebyggande och språkfrämjande insatser för barn som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Målsättningen är att barnen i ett tidigt skede ska få tillgång till rätt assisterande verktyg. Stödet riktar sig till de kommunala grund- och gymnasieskolorna, det vill säga Helsingborgs stads skolor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.