Stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter

Skolan ger stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter genom tidiga insatser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomar att lyckas i sin naturliga lärmiljö.

För elever i behov av stöd är det viktigt att de får del av insatserna så snabbt som möjligt, till exempel assisterande lärverktyg. För de flesta elever med läs- och skrivsvårigheter är detta tillräckligt.

Skolan, elevhälsan och Skoldatateket i Helsingborg samarbetar med förebyggande och språkfrämjande insatser för barn som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Målsättningen är att barnen i ett tidigt skede ska få tillgång till rätt assisterande verktyg. Stödet riktar sig till de kommunala grund- och gymnasieskolorna, det vill säga Helsingborgs stads skolor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?