Stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter

Skolan ger stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter genom tidiga insatser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomar att lyckas i sin naturliga lärmiljö.

För elever i behov av stöd är det viktigt att de får del av insatserna så snabbt som möjligt, till exempel assisterande lärverktyg. För de flesta elever med läs- och skrivsvårigheter är detta tillräckligt.

Skolan, elevhälsan och Skoldatateket i Helsingborg samarbetar med förebyggande och språkfrämjande insatser för barn som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Målsättningen är att barnen i ett tidigt skede ska få tillgång till rätt assisterande verktyg. Stödet riktar sig till de kommunala grund- och gymnasieskolorna, det vill säga Helsingborgs stads skolor.

Läs mer om läs- och skrivsvårigheter:

Kunskapssammanställning kring läs- och skrivsvårigheter från Statens Beredning och Utredning (SBU), sbu.se.
Skånes kunskapscentrums webbplats för elever med dyslexi.
Dyslexiförbundets webbplats.
Dyslexiföreningens webbplats.
Ladda ner talböcker på ledimus.se.
Datorprogram för personer med dyslexi finns på skoldatatek.se.
Föräldraföreningen för dyslektiska barns webbplats.