Drogfri skola

Vi vill att du ska veta att all personal på Helsingborgs stads skolor arbetar aktivt för en drogfri skola. Arbetet handlar om att förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av droger bland elever. Arbetet innefattar ett arbetsmiljöperspektiv.

Här kan du som är förälder eller elev läsa om hur vi tillsammans kan arbeta för att alla våra barn och unga ska få en drogfri miljö under sin skoltid.

Vi arbetar förebyggande

Det är viktigt att både personal och elever har kunskap om droger och vilka skador som droger kan leda till. Därför får alla på skolan regelbunden undervisning och information om alkohol, narkotika, tobak och doping.

På vissa praktik- eller arbetsplatsförlagda utbildningar på gymnasiet kan drogtester på elever erbjudas utan att det finns någon misstanke om missbruk. Testerna, så kallade Drogtester i Arbetslivet, är frivilliga och det är rektor som bestämmer när testerna ska genomföras.

Skolan har ett nära samarbete med fritidsverksamhet, socialtjänst och polis. Skolan är alltid skyldig att meddela socialtjänsten om man är orolig för eller upptäcker att elever använder droger. Skolans lokaler kan i förebyggande syfte och på skolledningens initiativ genomsökas av polis med narkotikahund. Sök sker efter skoltid när det inte finns några elever på skolan.

Vi arbetar åtgärdande

Skolan har skyldighet att agera direkt om man oroar sig för eller upptäcker att en elev använder droger. Den första kontakten som skolan tar är med den omyndige elevens föräldrar eller vårdnadshavare, liksom med socialtjänst.

För oss på skolan är det viktigt att föräldrar deltar aktivt tillsammans med eleven och oss för att nå bästa resultat. Därför kan även du som förälder själv ta kontakt med ditt barns skola om du är orolig för ditt barn. Är eleven däremot myndig måste eleven först ge sitt godkännande till samarbetet.

Rektor sammankallar så snart som möjligt till ett planeringsmöte. Vid mötet kommer vi överens om en handlingsplan för eleven. Samarbete sker med socialtjänsten där fortsatt stöd kan erbjudas.

Vill du veta mer?

Alla skolor följer de riktlinjer för hantering av ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak) som är beslutade av barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg. Läs mer om riktlinjerna.

Stöd för dig som förälder att förebygga tobaksanvändning hemma

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.