Specialpedagogiskt resurscentrum SRC

Specialpedagogiskt resurscentrum, SRC, är ett specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor. Genom information, utbildning och handledning stöttar vi verksamheter i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd.

SRC har som uppdrag att ge information och ökad kompetens om olika funktionsvariationer och verksamhetsanpassningar. Vi ger stöd genom handledning samt organiserar och genomför fortbildning av personal. Detta med fokus att stötta verksamheter i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi samarbetar bland annat med föräldra- och barnhälsovården, barn- och ungdomshabiliteringen, BUP, socialtjänst och elevhälsopersonal.

Hur kan SRC stötta förskolor och skolor?

Vi kan observera, handleda och fortbilda inom följande områden:
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Rörelsehinder
• Tal- och språkstörning
• Läs- och skrivsvårigheter
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Hörselnedsättningar
• Synnedsättning, ej korrigerbar med glasögon

Vem arbetar på SRC?

Vi är specialpedagoger med fördjupade kunskaper i ovanstående funktionsvariationer.

Hur gör förskolan/skolan för att få SRCs stöd?

För att få stöd från SRC ansöker rektor om verksamhetsstöd från Elevhälsan.

Ta kontakt med ditt barns skola om du har frågor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.