Skolkurator

Skolkuratorn ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling.

Detta gör skolkuratorn genom att:

  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal med enskilda elever och deras familjer. Samtalen ska vara relaterade till skolsituationen.
  • ge konsultation till skolans övriga personal.
  • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
  • kartlägga och bedöma den social och psykosociala situationen för enskilda elever.
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.

En kurator har tystnadsplikt, men har i vissa fall skyldighet att anmäla händelser till polis och socialtjänsten. Kuratorn dokumenterar samtalen i ett journalsystem.

Kontakta din skola om du vill komma i kontakt med en skolkurator.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.