Skolkurator

Skolkuratorn ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling.

Detta gör skolkuratorn genom att:

  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal med enskilda elever och deras familjer. Samtalen ska vara relaterade till skolsituationen.
  • ge konsultation till skolans övriga personal.
  • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
  • kartlägga och bedöma den social och psykosociala situationen för enskilda elever.
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.

En kurator har tystnadsplikt, men har i vissa fall skyldighet att anmäla händelser till polis och socialtjänsten. Kuratorn dokumenterar samtalen i ett journalsystem.

Kontakta din skola om du vill komma i kontakt med en skolkurator.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?