Förebygg tobaksanvändningen hemma

I Helsingborgs stads skolor arbetar vi aktivt för att eleverna inte ska börja använda exempelvis snus, cigaretter, e-cigaretter eller vattenpipa. Arbetet handlar om att förebygga, tidigt upptäcka och ingripa om elever använder tobak. Du som vårdnadshavare är en viktig del i arbetet och här hittar du stöd till dig.

Så här arbetar vi i Helsingborgs stads skolor mot droger

Vad kan jag som vårdnadshavare göra?

  • Visa att du bryr dig genom att sätta gränser.
  • Prata om tobak. Informera ofta under barnets uppväxt om tobakens negativa inverkan och vilka konsekvenser det ger.
  • Du är en förebild. Vilka budskap och värderingar förmedlar du till ditt barn? Om du eller andra förebilder är rökare, undvik då att röka i barnets närhet.
  • Var intresserad och lyssna. En bra relation handlar om att bygga ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser.
  • Ta hjälp av andra föräldrar. Ibland kan det vara skönt att prata om hur andra gör och kanske slå hål på argumentet ”alla andra får”.
  • Många som röker vill sluta. Prata om tobak även om du själv använder det.

9 av 10 som börjar använda tobak gör det innan de har fyllt 18 år

Information om tobak

error

Tobaksanvändning i Helsingborg i årskurs 6 och 9

Det är en stor ökning bland elever som uppger att de röker ibland/ofta i årskurs 9 jämfört med årskurs 6. I årskurs 9 är det även många elever som uppger att de har provat e-cigaretter (32% pojkar och 23% flickor).

Det är också en tydlig ökning för elever som uppger att de provat vattenpipa. Förändringen för flickor är där från 4% i åk 6 till 18% i åk 9 och för pojkar från 6% i åk 6 till 24% i åk 9.

Behöver du mer stöd?

Kontakta elevhälsan på elevens skola.

I verktygslådan för skolpersonal från elevhälsan i Helsingborgs stad finns också

Vill du skriva ut informationen?

Om du vill skriva ut informationen finns samma information även i broschyren Förebygg tobak – Till dig som är vårdnadshavare (pdf 873 kB) .

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?