Förebygg tobaksanvändningen hemma

I Helsingborgs stads skolor arbetar vi aktivt för att eleverna inte ska börja använda exempelvis snus, cigaretter, e-cigaretter eller vattenpipa. Arbetet handlar om att förebygga, tidigt upptäcka och ingripa om elever använder tobak. Du som vårdnadshavare är en viktig del i arbetet och här hittar du stöd till dig.

Så här arbetar vi i Helsingborgs stads skolor mot droger

Vad kan jag som vårdnadshavare göra?

  • Visa att du bryr dig genom att sätta gränser.
  • Prata om tobak. Informera ofta under barnets uppväxt om tobakens negativa inverkan och vilka konsekvenser det ger.
  • Du är en förebild. Vilka budskap och värderingar förmedlar du till ditt barn? Om du eller andra förebilder är rökare, undvik då att röka i barnets närhet.
  • Var intresserad och lyssna. En bra relation handlar om att bygga ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser.
  • Ta hjälp av andra föräldrar. Ibland kan det vara skönt att prata om hur andra gör och kanske slå hål på argumentet ”alla andra får”.
  • Många som röker vill sluta. Prata om tobak även om du själv använder det.

9 av 10 som börjar använda tobak gör det innan de har fyllt 18 år

Information om tobak

Tobaksanvändning i Helsingborg i årskurs 6 och 9

Det är en stor ökning bland elever som uppger att de röker ibland/ofta i årskurs 9 jämfört med årskurs 6. I årskurs 9 är det även många elever som uppger att de har provat e-cigaretter (32% pojkar och 23% flickor).

Det är också en tydlig ökning för elever som uppger att de provat vattenpipa. Förändringen för flickor är där från 4% i åk 6 till 18% i åk 9 och för pojkar från 6% i åk 6 till 24% i åk 9.

Behöver du mer stöd?

Kontakta elevhälsan på elevens skola.

I verktygslådan för skolpersonal från elevhälsan i Helsingborgs stad finns också

Vill du skriva ut informationen?

Om du vill skriva ut informationen finns samma information även i broschyren Förebygg tobak – Till dig som är vårdnadshavare (pdf 873 kB) .

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.