Förebygg tobak

Helsingborgs stads skolor arbetar aktivt för att eleverna inte ska börja använda tobak. Arbetet handlar om att förebygga, tidigt upptäcka och ingripa om elever använder tobak. Du som vårdnadshavare är en viktig del i arbetet och här hittar du stöd till dig.

Vad kan jag som vårdnadshavare göra?

  • Visa att du bryr dig genom att sätta gränser.
  • Prata om tobak. Informera ofta under barnets uppväxt om tobakens negativa inverkan och vilka konsekvenser det ger.
  • Du är en förebild. Vilka budskap och värderingar förmedlar du till ditt barn? Om du eller andra förebilder är rökare, undvik då att röka i barnets närhet.
  • Var intresserad och lyssna. En bra relation handlar om att bygga ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser.
  • Ta hjälp av andra föräldrar. Ibland kan det vara skönt att prata om hur andra gör och kanske slå hål på argumentet ”alla andra får”.
  • Många som röker vill sluta. Prata om tobak även om du själv använder det.

9 av 10 som börjar använda tobak gör det innan de har fyllt 18 år

Information om tobak

Cigaretter innehåller tobak som bland annat innehåller det giftiga ämnet nikotin. Rökning är kraftigt beroendeframkallande och försämrar hälsan genom olika sjukdomar och besvär. Dessutom påverkas omgivningen och miljön negativt av röken. En rökare dör i genomsnitt tio år tidigare än en icke-rökare.

Det vanligaste snuset innehåller finmalda tobaksblad, men också många tillsatta ämnen som ger smak och färg. Snus är väldigt beroendeframkallande och man får i sig mycket mer nikotin av snus än av cigaretter.

E-cigaretter är elektroniska cigaretter. Den består av en behållare med  vätska som innehåller olika smakämnen och kemikalier. Nikotin ingår oftast, men däremot ingen tobak. Att röka e-cigaretter kallas för ”vejpa” eller ”vaping”. Att röka e-cigaretter är skadligt och detsamma gäller den passiva röken. Det finns också en risk att man övergår till tobakscigaretter. Forskare varnar för att de tillsatta smakämnena i e-cigaretter är farligare än nikotinet.

I vattenpipa röker man smaksatt tobak eller en rökmassa som består av melass, tillsatser och sötningsmedel. Melass innehåller inte tobak eller nikotin. Även om det doftar och smakar mildare innehåller röken kolmonoxid och cancerogena ämnen precis som vanlig tobaksrök. Det vanligaste bland ungdomar är att röka vattenpipa med tobak. Det kan även förekomma att narkotikaklassade preparat som exempelvis cannabis används i vattenpipan.

Tobaksanvändning i Helsingborg i årskurs 6 och 9

Det är en stor ökning bland elever som uppger att de röker ibland/ofta i årskurs 9 jämfört med årskurs 6. I årskurs 9 är det även många elever som uppger att de har provat e-cigaretter (32% pojkar och 23% flickor).

Det är också en tydlig ökning för elever som uppger att de provat vattenpipa. Förändringen för flickor är där från 4% i åk 6 till 18% i åk 9 och för pojkar från 6% i åk 6 till 24% i åk 9.

Behöver du mer stöd?

Kontakta elevhälsan på elevens skola.

Vill du skriva ut informationen?

Om du vill skriva ut informationen finns samma information även i broschyren ”Förebygg tobak – Till dig som är vårdnadshavare”.