Förebygg tobak

Helsingborgs stads skolor arbetar aktivt för att eleverna inte ska börja använda tobak. Arbetet handlar om att förebygga, tidigt upptäcka och ingripa om elever använder tobak. Du som vårdnadshavare är en viktig del i arbetet och här hittar du stöd till dig.

Vad kan jag som vårdnadshavare göra?

  • Visa att du bryr dig genom att sätta gränser.
  • Prata om tobak. Informera ofta under barnets uppväxt om tobakens negativa inverkan och vilka konsekvenser det ger.
  • Du är en förebild. Vilka budskap och värderingar förmedlar du till ditt barn? Om du eller andra förebilder är rökare, undvik då att röka i barnets närhet.
  • Var intresserad och lyssna. En bra relation handlar om att bygga ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser.
  • Ta hjälp av andra föräldrar. Ibland kan det vara skönt att prata om hur andra gör och kanske slå hål på argumentet “alla andra får”.
  • Många som röker vill sluta. Prata om tobak även om du själv använder det.

9 av 10 som börjar använda tobak gör det innan de har fyllt 18 år

Information om tobak

error

Tobaksanvändning i Helsingborg i årskurs 6 och 9

Det är en stor ökning bland elever som uppger att de röker ibland/ofta i årskurs 9 jämfört med årskurs 6. I årskurs 9 är det även många elever som uppger att de har provat e-cigaretter (32% pojkar och 23% flickor).

Det är också en tydlig ökning för elever som uppger att de provat vattenpipa. Förändringen för flickor är där från 4% i åk 6 till 18% i åk 9 och för pojkar från 6% i åk 6 till 24% i åk 9.

Behöver du mer stöd?

Kontakta elevhälsan på elevens skola.

Vill du skriva ut informationen?

Om du vill skriva ut informationen finns samma information även i broschyren Förebygg tobak – Till dig som är vårdnadshavare (pdf 873 kB) .

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right