Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

Vi gör allt vi kan för att skydda och minska risken för smitta bland äldre och andra riskgrupper. Här hittar du frågor och svar på ofta förekommande frågor inom vård och omsorg.

Vi har en god beredskap för att hantera coronavirussjukdom covid-19 inom våra verksamheter. Vi arbetar löpande med förebyggande åtgärder och utvecklar våra verksamheter i enlighet med myndigheternas rekommendationer.