Leverantörer av omsorg, trygghetslarm och tillsyn via trygghetskamera

Du kan välja om det ska vara en privat eller kommunal utförare av omsorg, trygghetslarm och tillsyn via trygghetskamera.

Du kan bara välja en utförare för dina insatser. Har du redan en insats från kommunal eller privat utförare så behöver du inte göra ett val. Om du blir beviljad omsorg, trygghetslarm eller tillsyn via trygghetskamera och inte gör ett aktivt val, tilldelas du som söker stöd under udda vecka vård- och omsorgsförvaltningen och du som söker stöd under en jämn vecka Attendo. Vill du inte ha den utförare som du tilldelas har du möjlighet att byta.

Vill du kontakta någon av utförarna?

Du kan själv kontakta Attendo och vård- och omsorgsförvaltningen för mer information kring deras tjänster, se kontaktuppgifter nedan.

Attendo – ett företag som utför omsorg i hemmet på uppdrag av Helsingborgs stad

Attendo AB Hemvård Helsingborg
Samordnande verksamhetschef Peter Morell
Telefon: 0200-08 01 60
Leverantörspresentation Attendo (pdf 33 kB)

Vård- och omsorgsförvaltningen – den kommunala utföraren

Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 50 00
Leverantörspresentation vård- och omsorgsförvaltningen (pdf 123 kB)