Avlösning

Du som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning och som är bosatt i Helsingborgs stad kan få avlösning i hemmet eller dygnsavlösning som ger dig möjlighet till återhämtning.

Avlösning i hemmet finns för dig som vårdar en närstående och som har svårt att lämna hemmet. Då kan personal från hemvården göra hembesök för att avlasta dig. Dygnsavlösning innebär att din närstående vistas några dygn upp två veckor på Villa Louise.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?