Avlösning

Du som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning och som är bosatt i Helsingborgs stad kan få avlösning i hemmet eller dygnsavlösning som ger dig möjlighet till återhämtning.

Avlösning i hemmet finns för dig som vårdar en närstående och som har svårt att lämna hemmet. Då kan personal från hemvården göra hembesök för att avlasta dig. Dygnsavlösning innebär att din närstående vistas några dygn upp två veckor på Pålsjö parks dygnsavlösning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.