Frågor och svar om corona för familjehem och jourhem

Här kan du som familjehem eller jourhem få svar på frågor om vad som gäller under utbrottet av coronaviruset.

Just nu händer mycket i samhället som en följd av coronaviruset. Här på familjehemsenheten flyter arbetet på samtidigt som vi förbereder oss för ett scenario då vi skulle kunna vara färre handläggare i tjänst. Detta mejl är en del i den förberedelsen.

Fokus i vår planering är att vi ska fortsätta vara tillgängliga, att de som behöver ska få stöd och handledning och att inget ska ”falla mellan stolarna”. Om vi blir färre i tjänst kommer vi att behöva prioritera bland våra arbetsuppgifter, så att de som har störst behov av kontakt får det.

Redan nu försöker vi genomföra möten vi Skype eller per telefon, och vi undviker att göra hembesök.

Om du behöver komma i kontakt med oss ska du precis som vanligt ringa din handläggare. Om hen inte är i tjänst och ditt ärende inte kan vänta hänvisar jag till vår allmänna telefon på Familjehemsenheten: 042 – 10 21 91 som är bemannad 8-17. Övriga tider kan man ringa till socialjouren, 042 – 10 68 69. Även placerade barn och unga som inte kan nå sin barnhandläggare kan ringa detta nummer, så lotsar vi rätt.

Frågor och svar

Vad händer om skolan stänger?
Om barnet är under 12 år har en familjehemsförälder som förvärvsarbetar möjlighet att VAB:a.  

Om jag måste stanna hemma – hur funkar det med ersättning då?
Om barnet är under 12 år har en familjehemsförälder som förvärvsarbetar möjlighet att VAB:a. För kortare perioder utgår ingen extra ersättning för det inkomstbortfall som eventuellt uppstår utan detta täcks av arvodet. Om det skulle bli fråga om en längre period med stängda skolor kommer vi att se över möjligheten till ersättning för inkomstbortfall. 

Är ordinarie möten och träffar inställda?
I nuläget försöker vi genomföra de flesta möten via Skype eller per telefon. 

Vad gäller vid umgängen? Träffas hemma/offentliga platser
Myndigheternas råd gäller även i dessa situationer. Det blir viktigt att säkerställa att ingen utav dem som ska delta i planerade umgängen har några sjukdomssymptom. Undvik att besöka platser där många samlas, t ex lekland eller caféer, utan förlägg om möjligt och lämpligt umgänge utomhus. Telefonkontakt kan vid sjukdom ersätta planerat umgänge. Vid osäkerhet är det bra om du kontaktar din handläggare eller ringer via jourtelefonen. 

Om ett barn i hemmet har symtom, ska alla isoleras då?
Här hänvisar vi till myndigheternas rekommendationer och till sjukvården för bedömning av symtom. 

Jourhem – kan jag ta emot ett barn om någon i familjen har symtom
Nej, även här gäller myndigheternas rekommendationer om att hålla sig i avskildhet om någon i familjen blir sjuk.  

Behöver soc veta om vi är sjuka? Biologiska föräldrar?
Lättare symtom behöver vi inte informeras om, men ifall sjukdomen blir av mer allvarlig karaktär ska vi informeras. Biologiska föräldrar bör generellt hållas informerade om sina barns hälsa. Kontakta handläggaren vid frågor. 

Min handläggare svarar inte. Vad ska jag göra?
Ring vår allmänna telefon på nr 042 – 10 21 91 

Fungerar Skolfam som vanligt? 

I första hand genomförs möten via Skype och telefon.

Tips från Bris (Barns rätt i samhället): Att prata med barn om corona (pdf, 46 KB)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.