Hemservice

Du som behöver hjälp med vanliga hushållssysslor kan ansöka om att få hemservice. Din rätt till hemservice beror på ditt behov och vilken insats du behöver.

Hemservice_hushall_illustration

Du som behöver hjälp med vanliga hushållssysslor kan ansöka om att få hemservice. Din rätt till hemservice beror på ditt behov och vilken insats du behöver.

Detta kan du få hjälp med:

  • städning, inklusive storstädning och fönsterputs
  • tvätt
  • inköp

Du väljer själv vem som ska utföra arbetet

Helsingborgs stad tillämpar ett kundvalssystem när det gäller hemservice. Det innebär att du som får hemservice själv väljer vilket eller vilka företag, så kallade leverantörer, som ska utföra insatserna. Alla leverantörer har blivit godkända av vård- och omsorgsnämnden.
Läs mer om leverantörerna.

Så ansöker du om hemservice

Du kan ansöka om hemservice genom en e-tjänst. Denna e-tjänst kan även du som är anhörig använda. Du kan också ansöka genom att fylla i två blanketter som du skickar till vård- och omsorgsförvaltningen. I ansökan om hemservice (pdf, 263 kb) fyller du i vilken hjälp du behöver och varför. I inkomst- och hyresförfrågan (pdf, 300 kb) måste du lämna uppgifter om din inkomst och hyra för att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala för din hemservice. Du kan också lämna in uppgifter om inkomst och kostnader genom att använda e-tjänsten Inkomst- och hyresförfrågan.

Du kan också vända dig direkt till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 för att få hjälp med att ansöka och för att få ytterligare information.

Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter ansökan om hemservice. Utredningstiden kan bli längre på grund av att information som behövs för att slutföra utredningen saknas. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Så byter du leverantör

Om du vill byta leverantör ringer du till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, eller fyller i blanketten Byte av leverantör (pdf 968 kB). Du kan också anmäla byte av leverantör genom att använda e-tjänsten Byte av leverantör för hemservice.

Avgift för hemservice

Helsingborgs stad tar ut en avgift för hemservice. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Avgiften för dig är densamma oavsett vilken leverantör du väljer. Läs mer om avgifter för vård och omsorg. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.