Hemvård

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du få hemvård. Ring Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Hemservice_personlig_illustration

Om du behöver stöd med din personliga omvårdnad kan du ansöka om att få hemvård. Det är en personalgrupp i ditt bostadsområde som utför omsorgsinsatserna. Personalen är tillgänglig dygnet runt.

Detta kan du få hjälp med:

  • stöd med den personliga hygienen
  • stöd vid promenader
  • stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
  • stöd för att strukturera din vardag
  • tillsynsbesök under dygnet
  • du kan även få nattlig tillsyn via en trygghetskamera. Läs mer om trygghetskamera.

Leverans av måltider

Leverans av måltider till din bostad ingår inte i omsorgsinsatserna. Om du vill ha mat levererad till ditt hem finns det flera privata matleverantörer som har hemkörning. Helsingborgs stad får inte lov att rekommendera något matleverantör.

Så ansöker du om hemvård

Du ansöker om hemvård genom e-tjänsten Ansökan om insatser eller genom att fylla i blanketten ansökan om hemvårdsinsatser (pdf, 242 kb). Du kan också ansöka genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, så blir du kopplad till en biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. Ring under biståndshandläggarnas telefontid, alla vardagar klockan 10:00-12:00, förutom onsdagar telefontiden är klockan 13:00-15:00.

Efter överenskommelse får du ett besök av biståndshandläggaren så fort som möjligt. Biståndshandläggaren påbörjar skyndsamt en utredning av dina behov och beslutar om du har rätt till hemvård.

Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter det att du ansökt. Utredningstiden kan bli längre på grund av att information som behövs för att slutföra utredningen saknas. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Du väljer själv vem som ska utföra insatserna

Helsingborgs stad tillämpar ett kundvalssystem när det gäller hemvård, trygghetslarm, mobilt trygghetslarm, tillsyn via trygghetskamera, avlösning i hemmet, hjälpmedel och hemsjukvård. Det innebär att du själv väljer om du vill att en privat eller kommunal leverantör ska utföra insatserna. Valet av leverantör gör du samtidigt som du ansöker om hemvårdsinsatser. Läs mer om leverantörerna här.

Den 1 oktober 2021 införde Helsingborgs stad ett kundvalssystem när det gäller hemvård och hemsjukvård. Här kan du läsa mer, samt ta del av vanliga frågor och svar. 

Så byter du leverantör

Om du vill byta leverantör fyller du i blanketten Byte av leverantör eller använder e-tjänsten Byte av leverantör för omsorg. Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, så skickar de hem blanketten till dig.

Efter du skickat in blanketten eller ansökt via e-tjänsten tar det upp till två veckor innan bytet går igenom.

Avgift för hemvård

Helsingborgs stad tar ut en avgift för hemvård. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Avgiften för dig är densamma oavsett vilken leverantör du väljer. Läs mer om avgifter för vård och omsorg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.