Tillsyn via trygghetskamera

Tillsyn via trygghetskamera är till för dig som behöver tillsyn på natten, men som inte vill att någon ska komma in i bostaden när du sover.

Tillsyn via trygghetskamera ett alternativ till ett vanligt besök och innebär att personal istället tittar till dig genom en kamera. Du bestämmer själv om du vill ha tillsyn via kameran eller om tillsynen ska ske via ett ordinärt besök då personal från hemvården kommer hem till dig.

Du och personalen kommer överens om vilken tid tillsynen ska ske. Om personalen inte ser dig under tillsynstillfället, görs en ny tillsyn efter en stund. Om du fortfarande inte är synlig kontaktas hemvården som kommer hem till dig.

Kameran är aktiv endast när tillsyn ska utföras enligt ditt biståndsbeslut. När kameran är igång är den riktad emot dig. Övrig tid när kameran är stängd är den riktad uppåt. Kameran spelar inte in och sparar inte något ljud-, bild- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.

Vem utför tillsynen

Helsingborgs stads larmoperatör installerar kameran och utför själva tillsynen via kameran.

Vi behöver kunna komma in vid larm

När du fått en trygghetskamera installerad behöver du ge oss en nyckel till din bostad så att hemvården kan komma in om du inte syns i kameran under tillsynstillfället. Framöver kommer du också att få ett digitalt lås installerat.

Så ansöker du

Du ansöker om tillsyn via trygghetskamera genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, så blir du kopplad till en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar därefter ett beslut om tillsyn.

Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Du väljer själv vem som ska utföra insatserna

Helsingborgs stad tillämpar ett kundvalssystem när det gäller tillsyn via trygghetskamera, omsorg, trygghetslarm, mobilt trygghetslarm, avlösning i hemmet, hjälpmedel och hemsjukvård. Det innebär att du själv väljer om en privat eller kommunal leverantör ska utföra insatserna. Läs mer om leverantörerna av här. 

Så gör du ditt val

Du väljer utförare genom att fylla i blanketten Val av leverantör (pdf 36 kB). Har du redan trygghetslarm, mobilt trygghetslarm, avlösning i hemmet, hjälpmedel eller hemsjukvård behöver du inte göra ett val.

Så byter du leverantör

Om du vill byta leverantör fyller du i blanketten Byte av leverantör (pdf 36 kB) eller använder e-tjänsten Byte av leverantör för omsorg. Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, så skickar de hem blanketten till dig.

Efter du skickat in blanketten eller ansökt via e-tjänsten tar det upp till två veckor innan bytet går igenom.

Avgift för tillsyn via trygghetskamera

Helsingborgs stad tar ut en avgift för kameran. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Du som redan betalar avgift för omsorg eller hemsjukvård betalar ingen avgift för tillsyn via trygghetskamera. Avgiften tas ut per påbörjad månad. Avgiften för dig är densamma oavsett vilken leverantör du väljer. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.