Adresser

Adresser är viktiga för att vi ska hitta. De är också ett underlag för folkbokföringen. Helsingborgs stad ansvarar både för att sätta nya adresser inom kommunen och för att ändra befintliga adresser.

Alla byggnadsentréer där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet ska ha en unik adress. En byggnad kan ha flera adresser eftersom det ska finnas en adress för varje entré. En verksamhet kan också få fler adresser om det till exempel finns olika entréer för själva verksamheten, kontoret, leverans och personalingång. Varje sådan entré får en unik adress.

Adresser i Helsingborgs stad sätts enligt Svensk standard för belägenhetsadresser. Adressnumreringen utgår från stadens centrum. Jämna nummer sätts på höger sida av gatan och udda på den vänstra sidan.

Vart vänder jag mig om jag behöver en adress?
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se.

Varför finns inte min adress på till exempel Eniro eller i min GPS?
Det beror på att kartleverantören inte har uppdaterat adresserna. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet för att kontrollera att adressen är registrerad i det nationella adressregistret.

Vad har jag för postnummer?
Det är Postnord som sätter postnummer och ansvarar för dem. På Postnords webbplats kan du söka efter postnummer.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?