Gantofta, Kvistofta och Vallåkra, pågår

Bevarandeplanskommittén i Helsingborgs stad har beslutat att ta fram ett bevarandeprogram för områdena Gantofta, Kvistofta och Vallåkra. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljöer i området så de kan utvecklas och bevaras. Arbetet med att ta fram bevarandeprogrammet påbörjades under hösten 2023.

Det underlag som vi tar fram bearbetas och skickas sedan ut på remiss till berörda fastighetsägare. Vi kommer också att hålla ett informationsmöte där du som fastighetsägare i området är välkommen för att lyssna och ställa frågor. Efter mötet bearbetar vi programmet på nytt och skickar det sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Om du har värdefull kunskap om bebyggelsen och miljöerna i Gantofta, Kvistofta eller Vallåkra, eller om du har gamla foton du vill bidra med, får du gärna kontakta oss och berätta mer. Skicka då ett mejl till biträdande stadsantikvarie Frida Johansson via e-post frida.johansson3@helsingborg.se.

Se även information arbetet med bevarandeprogrammet på Helsingborgs museums webbplats.

Karta över programområdet

Här kan du se de tre områdena i en karta. Nedan ser du varje område för sig.

Karta över programområdet i Gantofta

Karta programområde Gantofta

Visa större karta

Karta över programområdet i Kvistofta

Karta bevarandeprogramområde Kvistofta

Visa större karta

Karta över programområdet i Vallåkra

Karta bevarandeprogramområde Vallåkra

Visa större karta

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.