Svårt att bada utan hjälpmedel? Låna en badvagn!

Alla som vill ska kunna bada. I Helsingborg kan du som av någon anledning har svårt att bada och simma utan hjälpmedel gratis låna en badvagn, till exempel om du har någon form av funktionsvariation. Badvagnarna finns hos havslivräddarna på badplatserna Rydebäck, Råå Vallar och Vikingstrand.

Boka badvagn i Rydebäck, 0761-33 04 83, på Råå,  0761-33 05 57,  eller i Vikingstrand, 042-17 72 77 via DHS. Eller fråga på plats om den är ledig. Du kan låna den i två timmar mellan klockan 11.00 och 17.00 , och du behöver ha med dig en person som kan simma och som kan köra badvagnen ner i och upp ur vattnet.

Du som lånar badvagnen är ansvarig om den blir skadad eller kommer bort och du får bara använda den på badplatsen du lånar den på.

Villkor och regler för att få låna badvagn

  • För att få låna en badvagn krävs att du pantar en ID-handling.
  • Det krävs att du har med dig en förälder, assistent eller annan person som kan hjälpa dig att köra badvagnen ner i och upp ur vattnet. Denna person MÅSTE vara simkunnig och är ansvarig för din säkerhet i vattnet.
  • Ha alltid badvagnen under uppsikt. Du som lånar badvagnen är ansvarig om den blir skadad eller kommer bort.
  • Badvagnen får endast användas vid den badplats där utlåningen sker.
  • Du får boka badvagnen i max 120 minuter i taget.
  • Du kan bara låna badvagnen under den tid som livräddarna finns på plats vid stranden. Det vill säga mellan klockan 11.00 och 17.00.

Så här använder du badvagnen

Utskriftsbar instruktion om hur du använder badvagnen (pdf, 2,1 MB)