K-märkta byggnader

Vissa hus i Helsingborg har ett större kulturhistoriskt värde. Ibland kallas de för k-märkta eller q-märkta. De kan vara extra skyddade. Du som bor i ett skyddat hus behöver ofta ta mer hänsyn när du vill bygga om eller ändra något.

Om en byggnad är k-märkt betyder

det att den är skyddad.

Ibland kan byggnaderna ha

annan märkning,

såsom q-märkning och Q-märkning.

Du kan läsa mer om de olika

märkningarna längre ner på sidan.

Byggnaderna är skyddade för att

de har ett kulturellt eller historiskt värde.

Du som bor i ett k-märkt hus

kan därför ha svårare att få bygglov.

Du kan ta reda på
om du bor i ett skyddat hus

Du kan ta reda på om du bor

i ett skyddat hus genom att läsa

bevarandeprogrammet för de område du bor i.

Bevarandeprogrammet finns för att

bevara historiska områden och hus.

Bevarandeprogrammet är en sorts

fingervisning som kommunen

försöker följa.

Du kan läsa mer om bevarandeprogrammet här (inte lättläst).

Du kan också läsa detaljplanen

för området du bor i.

Detaljplanen innehåller information om

hur byggandet och utvecklingen av

bostadsområdet ska se ut.

Här kan du läsa mer om detaljplaner (inte lättläst).

Detta får du göra i ett skyddat hus

Om du vill bygga om eller ändra

en byggnad som är skyddad måste du

kontakta bygglovsenheten.

Du kan också prata med stadsantikvarien.

Stadsantikvarien kan ge dig tips och råd

om gamla byggtekniker.

Du kan också få information om

vilka ändringar du får göra.

Beroende på vad du vill göra

kan du sedan ansöka om bygglov.

Läs mer om bygglov här.

Om du vill renovera en byggnad

Om du vill renovera en byggnad

som är extra skyddad kan du behöva bygglov

för att få renovera.

Vanligtvis krävs inte bygglov för renovering.

Du kan få information om när du behöver

bygglov i detaljplanen för ditt område.

Du kan läsa mer om detaljplaner här (inte lättläst).

Byggnadsminnen

Det starkaste skyddet ett hus eller område

kan få är att det förklaras som ett byggnadsminne.

Då gäller särskilda regler för bygge.

I Helsingborg är till exempel

Kärnan, Rådhuset, Konserthuset och

äldre kyrkor byggnadsminnen.

Tre beteckningar för skyddade hus

Hus och områden med historiskt eller kulturellt värde

skyddas av kommunen.

Det finns tre olika beteckningar för skyddade hus.

Vilken beteckning huset har

kan du se i detaljplanen för området.

q

Ett litet q betyder att byggnaden har

ett kulturhistoriskt värde.

Då får byggnaden inte förstöras

eller förändras på ett sätt

som påverkar värdet.

Det kan till exempel betyda

att huset inte får rivas,

eller att husets utseende och detaljer

inte får ändras.

Ett litet q är det starkaste skyddet

ett hus kan få i en detaljplan.

Därför kan du behöva bygglov

för vissa saker som vanligtvis

inte kräver bygglov.

k

Ett litet k betyder att byggnaden

har kulturhistoriskt värde.

Du måste ta hänsyn till byggnadens utseende

om du vill göra ändringar.

Detaljplanen anger vilka förändringar

som är tillåtna för området.

Bestämmelserna kan till exempel

handla om vilken färg eller

vilka sorts fönster huset får ha.

Q

Ett stort Q betyder att det finns

bestämmelser kring hur en byggnad

eller ett område får användas.

Det betyder att det kan vara bostäder,

affärer eller kontor

så länge byggnaden inte skadas.

Ett stort Q säger ingenting om

hur byggnaden ska bevaras.

Det ger inte heller något skydd

mot rivning.

Ett stort Q är alltså ingen ”strängare variant”

av lilla q.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?