Så matar du fåglar på rätt sätt

Det är viktigt att mata fåglar på rätt sätt för att inte locka mindre välkomna djur, som till exempel råttor.

Undvik att lägga ut fågelmat på marken. Det bästa sättet att mata fåglar på är att sätta upp ett fågelbord i trädgården eller på din gård. Fågelbordet bör vara utformat så att bara småfåglar kan komma åt maten och så att fåglarna inte kan förorena fågelmaten med spillning.

Undvik att lägga ut gammalt bröd och andra matrester som kan locka till sig till exempel gnagare, men även större fåglar som kan skräna och smutsa ner. Ställ eller häng istället ut till exempel talgbollar, fågelfrön eller liknande mat som är anpassad just för småfåglar.

Särskilda regler för dig som bor i lägenhet

Tänk också på att det finns olika regler för fågelmatning om du bor i lägenhet. Till exempel kan det vara så att din hyres- eller fastighetsvärd inte tillåter att du matar fåglar på balkongen eller fönsterbrädan.