Mata fåglar på rätt sätt

Många av oss gillar att mata stadens fåglar. Det är bra, framför allt på vintern när det finns lite föda. Men när vi matar fåglarna måste vi göra det på rätt sätt, så att vi inte stör omgivningen och lockar till oss mindre välkomna djur, till exempel råttor.

När du matar fåglar ökar risken för att fåglarna upplevs som störande av omgivningen, till exempel om de smutsar ner eller skränar. För att alla ska få en trevlig stadsmiljö utan störningar och eventuella skadedjur, är det därför viktigt att du matar fåglar på rätt sätt. Du kan till exempel behöva ändra sättet som du matar fåglarna på eller platsen för matningen. Här kommer några råd:

  • Undvik att lägga ut gammalt bröd eller matrester på marken. Det kan dra till sig råttor och möss, men även större fåglar såsom duvor och måsar, som kan vara skräniga och smutsa ner i omgivningen.
  • Sätt istället upp ett fågelbord i trädgården eller på din gård. Det är det bästa sättet att mata fåglar utan att locka till sig skadedjur. Erbjud bara fågelfrö, talgbollar eller liknande i fågelbordet.
  • Se till att fågelbordet är byggt så att bara småfåglar kan komma åt maten och så att fåglarna inte kan förorena fågelmaten med spillning.
  • Mata fåglarna i din omgivning senhöst och vinter, på sommaren finns det redan naturlig föda.

Ta reda på vad som gäller i din lägenhet

Om du bor i lägenhet finns det oftast regler för hur du får mata fåglar från eller i närheten av din bostad. Kontakta din hyres- eller fastighetsvärd för att ta reda på vad som gäller. Det kan till exempel vara så att det inte är tillåtet att mata fåglar på balkongen eller fönsterbrädan där du bor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.