Begrav ditt husdjur på rätt plats

När du begraver ditt kära husdjur måste du tänka på att du har tillräckligt stort avstånd till granntomter och vattendrag. Du måste också begrava djuret tillräckligt djupt, så att det får vila i frid utan att andra djur kommer åt det.

De flesta smådjur, till exempel katter, kaniner och hamstrar kan du oftast begrava på egen mark. Om du inte har egen mark eller ska begrava ett större djur bör du kontakta en djurbegravningsplats. I Helsingborg finns en djurbegravningsplats vid Tunderfeltsgatan.  Kontakta Helsingborgs Djurbegravningsplats på telefon 0704-36 18 08 för mer information.

Begrava hästar hemma på gården

Om du förlorar din häst och vill begrava den hemma på gården, så krävs det inte något tillstånd från Länsstyrelsen. Däremot är det viktigt att du följer Helsingborgs stads anvisningar för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar.

Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Ta hänsyn till följande:

  • Avståndet från platsen där hästen grävs ner, till den närmaste bostaden, vattentäkten eller ytvattnet ska vara minst 200 meter.
  • Avståndet från botten av graven till den högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter.
  • Hästen får inte begravas inom skyddsområde för vattentäkt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.