Begrav ditt husdjur på rätt plats

När du begraver ditt kära husdjur måste du tänka på att du har tillräckligt stort avstånd till granntomter och vattendrag. Du måste också begrava djuret tillräckligt djupt, så att det får vila i frid utan att andra djur kommer åt det.

De flesta smådjur, till exempel katter, kaniner och hamstrar kan du oftast begrava på egen mark. Om du inte har egen mark eller ska begrava ett större djur bör du kontakta en djurbegravningsplats. I Helsingborg finns en djurbegravningsplats vid Tunderfeltsgatan.  Kontakta Helsingborgs Djurbegravningsplats på telefon 0704-36 18 08 för mer information.

Begrava hästar hemma på gården

Om du förlorar din häst och vill begrava den hemma på gården, så krävs det inte något tillstånd från Länsstyrelsen. Däremot är det viktigt att du följer Helsingborgs stads anvisningar för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar.

Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Ta hänsyn till följande:

  • Avståndet från platsen där hästen grävs ner, till den närmaste bostaden, vattentäkten eller ytvattnet ska vara minst 200 meter.
  • Avståndet från botten av graven till den högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter.
  • Hästen får inte begravas inom skyddsområde för vattentäkt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?