Lagra gödsel från lantdjur

Om du har en gård med hästar, nötkreatur, får, höns eller getter i Helsingborg, är det viktigt att du lagrar gödsel från djuren så att det inte läcker ut i omgivningen och bidrar till övergödning. Gödsel kan till exempel lagras på en gjuten gödselplatta eller en annan tät lagringsplats, till exempel en container.

Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad har tillsyn på djurgårdar och kontrollerar att gödsel och farligt avfall hanteras på rätt sätt. Om du har frågor om lagring och hantering på din gård kan du kontakta oss via Helsingborgs stads kontaktcenter eller på miljoforvaltningen@helsingborg.se. På Helsingborgs stads webbsida för företag finns mer information om spridning och hantering av gödsel.

Lagra ditt gödsel rätt

Ditt utrymme för att lagra gödsel ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i den omgivande miljön. Det ska förvaras på gjuten gödselplatta eller en annan tät lagringsplats, till exempel en container. Hur stort utrymme du behöver beror på hur många djurenheter du har enligt Jordbruksverkets regler. Kom ihåg att en djurenhet inte är samma sak som ett djur.

  • Om du har mellan två och tio djurenheter ska du kunna lagra 6 månaders gödselproduktion.
  • Om du har fler än tio djurenheter ska lagringsvolymen motsvara en gödselproduktion på 8 månader om du har nötkreatur, hästar, får, höns eller getter, och 10 månader vid annan djurhållning, till exempel grisar.

Mer information om lagring av gödsel (jordbruksverket.se).

Bara tuppar behöver tillstånd

Sedan 2017 behöver du inte söka något tillstånd hos miljönämnden för att ha ormar, hönor, hästar, getter, får, eller grisar hemma, oavsett om du bor inom detaljplanelagt område i staden eller utanför. Du bör däremot informera dina grannar eller din hyresvärd. Du ska också se till att dina djur inte stör sin omgivning med lukt och ljud, eller genom att dra till sig skadedjur.

Om du vill ha en tupp behöver du söka tillstånd från miljönämnden, eftersom tuppar kan bli ett störande inslag i stadsmiljön tidigt på morgonen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.