Anmäl skadade och sjuka djur

Om du ser ett skadat eller sjukt djur på stadens mark kan du kontakta Helsingborgs stads kontaktcenter. Då kan ärendet lämnas vidare till stadens skyddsjägare, om djuret inte går att rädda.

Helsingborgs stads skyddsjägare tar hand om skadade och sjuka djur på stadens mark i fall där djuren inte går att rädda. Det kan till exempel handla om påkörda djur eller kaniner med kaninpest, som periodvis är vanligt i Helsingborg. När du kontaktar Helsingborgs stads kontaktcenter gör du djurets lidande kortare och hjälper oss också att minska risken för att smittor förs vidare.

Kom ihåg att du alltid är skyldig att kontakta polisen på telefon 114 14, om du kör på ett vilt djur i trafiken, till exempel ett rådjur eller en älg, oavsett hur skadat djuret är.

Du kan anmäla skadade djur direkt på webben via e-tjänsten Ett bättre Helsingborg. Du kan också ringa Helsingborgs stads kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

Hänsyn och lagstiftning för skyddsjakt

Jaktförordningen(1987:905) styr hur jakten på vilda djur får gå till i Sverige. Länsstyrelsen Skåne beviljar tillstånd för skyddsjakt i de fall där det är tillåtet. Jakten ska ske på allmänna jakttider, och med hänsyn till att en del djur är skyddade och inte får jagas i vissa perioder. I vissa fall kan länsstyrelsen besluta om undantag från detta med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet.

Mer information om skyddsjakt (lansstyrelsen.se).

Förbjudet att jaga störande fåglar

Fåglar som stör sin omgivning med skränljud och spillning bedöms sällan som en olägenhet för människor, enligt domar i flera mål om störande fåglar. Därför sker nästan ingen skyddsjakt på störande fåglar på Helsingborgs stads mark.

Att utan tillstånd riva ner bon, skjuta fåglar, förstöra viloplatser eller på annat sätt störa fåglar är förbjudet enligt artskyddsförordningen 2007:845. Dispens från förbudet och tillstånd för skyddsjakt, kan bara ges i enstaka fall där det finns fara för allvarlig skada på egendom, eller risk för omfattande utbrott av en sjukdom.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.