Låt katter röra sig fritt

Katter har rätt att röra sig fritt. Rätten har slagits fast i domstol och gäller både på din egen tomt och på andras tomter. Det är alltså varken fel eller någon olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter rör sig och förorenar på din tomt. Däremot kan du kontakta och klaga hos ägaren om katten stör dig.

Katters rätt att röra sig fritt betyder att avföring i rabatter, döda småfåglar eller nedhårade trädgårdsmöbler är något vi alla får acceptera ibland. Om du däremot möter en katt på din tomt får du freda dig genom att schasa iväg katten. Samma sak gäller om katten kommer in i din bostad genom en öppen dörr. Du får däremot aldrig skada katten på något sätt.

Om du är kattägare och har en utekatt bör du se till att den är steriliserad eller kastrerad enligt Jordbruksverket nya djurskyddsregler, så att den inte kan föröka sig oplanerat. Som kattägare ska du även vara uppmärksam på om katten stör andra, följa kattens beteenden och lyssna på eventuella klagomål från grannar och närboende.

I vissa fall kan ett stort antal katter i en bostad eller ett begränsat område fara illa eller bli en olägenhet som som måste tas om hand. Då ska du kontakta Länsstyrelsens skånes djurskyddsenhet på telefon 010-224 10 00. Du kan även mejla länsstyrelsen på skane@lansstyrelsen.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?