Hästar i tätort

Du får bara rida på vägar som är upplåtna för motorfordon och på speciellt utmärkta ridvägar. I Helsingborg finns det många fina ridvägar som du kan använda dig av. Flera av dem kan du nå från större stall inom staden.

Det är inte tillåtet att rida på stränderna i Helsingborg. Ett undantag finns; på stranden väster om Rya golfklubb är det tillåtet att rida under juni, juli och augusti mellan klockan 17:00 och klockan 10:00 på morgonen.

Kom ihåg att visa hänsyn. Om din häst bajsar på gång- eller cykelbana bör du se till att göra rent.

Att tänka på när det gäller gödsel

Miljöförvaltningen har tillsyn på miljöfrågorna på hästgårdar. Tillsynen omfattar framförallt hantering av gödsel men även farligt avfall.

Lagring av gödsel

Ditt utrymme för att lagra gödsel ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i den omgivande miljön. Det ska förvaras på gjuten gödselplatta eller en annan tät lagringsplats, till exempel en container.

  • Om du har mer än två och upp till tio hästar ska lagringsplatsen ha
    kapacitet för att klara sex månaders gödselproduktion.
  • Om du har fler än tio hästar ska lagringsvolymen motsvara en gödselproduktion på åtta månader.