Katt

Katter har rätt att röra sig fritt. Det gäller både på den egna som på andras tomter. Detta har en domstol slagit fast. Det är alltså ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt.

Det innebär alltså att du får tåla avföring i rabatter, att katter tar småfåglar eller hårar ner trädgårdsmöblerna. Du får lov att freda dig genom att till exempel schasa iväg katten. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Det ger dig däremot inte rätt att skada katten i fråga.

Men i vissa fall kan katter vara en olägenhet som måste tas om hand. Till exempel om det handlar om ett stort antal katter inom ett begränsat område.

Kattägaren ska i sin tur se till att katten inte stör andra för att undvika eventuella klagomål. Därför bör man ha sin katt under uppsikt.

Kontakta Länsstyrelsen om du misstänker att en katt far illa

Anmäla vanvård av djur: telefon 010-22 41 350.
Växel: telefon 010-224 10 00 (växeln).
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se.

Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, ring polisens växel, telefon 114 14. Du kan vara anonym.