Villapanna med oljetank

Har du en villapanna med oljetank? Då ska den kontrolleras regelbundet. Kontroll av oljetankar och andra cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag vid installation, regelbundet vid användning, samt efter reparationer eller andra ändringar.

Informera om du ska installera en oljetank eller annan cistern

Du måste informera miljöförvaltningen skriftligt senast fyra veckor innan du installerar en oljetank, eller en annan cistern för att hantera brandfarlig vätska eller spillolja. Anmälan gör du enklast via vår e-tjänst.

Informationsblad om cisterner (pdf 214 kB).

Informera om du ska ta tanken ur bruk

Har du en oljetank som du inte längre använder ska du informera miljöförvaltningen innan du tar tanken ur bruk. Det gör du enklast genom att använda vår e-tjänst för anmälan om avställning eller skrotning av cistern.

Cisterner eller oljetankar som inte längre används ska tömmas, rengöras och helst tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Cisterner i marken som är svåråtkomliga och därför inte kan tas bort ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör och andra rörledningar ska tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Oljerester, kvicksilvermätare och förorenad jord ska hanteras som farligt avfall.