Bilda servitut

Servitut innebär rätt för en fastighet att på något sätt använda en annan fastighet. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut.

Det kan handla om rätt till en utfart, en ledning, tillgång till brunn eller liknande. Servitut är oftast obegränsade i tid och byter fastigheten ägare finns ändå rätten kvar på fastigheten.

Det finns två typer av servitut:

Avtalsservitut

Är du överens med en annan fastighetsägare, kanske din granne, om att du till exempel ska få ta vatten från dennes brunn?

Skriv ett avtal mellan er och ta sedan kontakt med Fastighetsinskrivningen på det statliga Lantmäteriet. Fastighetsinskrivningen för in avtalsservitutet i fastighetsregistret efter att ni ansökt om det. Är servitutet inte inskrivet i fastighetsregistret kan rättigheten upphöra att gälla om fastigheten byter ägare.

Officialservitut

Servitut som krävs för att en fastighet ska vara lämplig bildas i en lantmäteriförrättning. Lantmätaren kan bilda servituten i en egen åtgärd eller i samband med en annan åtgärd. Dessa servitut kallas officialservitut och skrivs in i fastighetsregistret när ärendet är avslutat och registrerat. Du får betala för detta utifrån den taxa som gäller för lantmäteriförrättningar.

Så ansöker du om officialservitut

Officialservitut är en lantmäteriförrättning. Här får du praktisk information om hur du ansöker om lantmäteriförrättning och vilken typ av blankett eller e-tjänst du ska använda beroende på vad du vill göra:

Så ansöker du om lantmäteriförrättning

Så lång tid tar det

Ett förrättningsärende tar cirka sex månader att utföra.

Så mycket kostar det att bilda ett officialservitut

Ett officialservitet är en lantmäteriförrättning och kostnaden för en sådan beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Se information om priser för lantmäteriförrättningar

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?