Bekämpningsmedel

Trots att vi vet att bekämpningsmedel inte är bra för miljön, sprids en stor del kemiska bekämpningsmedel i våra egna trädgårdar. Eftersom kemiska bekämpningsmedel kan innehålla många hälso- och miljöfarliga ämnen är det viktigt att vi försöker använda andra metoder.

Du behöver oftast inte använda kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta från din trädgård. Det finns faktiskt andra hjälpmedel och metoder pröva.

Här är några exempel på metoder som du kan testa:

 • Täcka jorden med levande växter, blad, grenar eller kompost.
 • Duscha växterna för att få bort angrepp, till exempel löss.
 • Använda odlingsvävar.
 • Ta bort ogräs med en ogräshacka.
 • Plantera växter som är motståndskraftiga.
 • Rensa bort angripna blad och grenar.
 • Ha kvar stubbar och vedhögar så att de nyttiga insekterna får ett hem.
 • Sätta upp en fågelholk, så att fåglarna kan förebygga skadeinsekter.

Fler tips och metoder hittar du på Kemikalieinspektionens webbplats.

Att tänka på vid spridning

Om du trots allt tänker använda kemiska bekämpningsmedel är det viktigt att du följer bruksanvisningen noga. Det finns alltid en risk att till exempel barn och djur får i sig farliga kemikalier om du inte använder medlen på rätt sätt.

Blåser det mycket eller är det risk för regn? Välj att bekämpa vid en annan tidpunkt. Vädret kan göra att det är större risk att medlet sprids och kan skada livet i mark och vattendrag eller hamna i dricksvattnet.

När du sprider växtskyddsmedel utomhus finns det särskilda skyddsavstånd som du måste följa:

 • Dagvattenbrunnar: 2 meter
 • Dammar och vattendrag: 6 meter
 • Dricksvattenbrunnar: 12 meter

Tillstånd till spridning

Oftast behöver du inte söka tillstånd eller anmäla hos miljönämnden om du ska sprida bekämpningsmedel som privatperson. Men tänk på att aldrig sprida bekämpningsmedel där barn vistas. Om du bor inom ett skyddsområde för en vattentäkt kan det vara helt förbjudet att använda bekämpningsmedel även för privat bruk. Kontakta miljöförvaltningen för att ta reda på om du bor inom ett sådant område.

Om du ska sprida bekämpningsmedel i arbetet så finns det särskilda regler.

Godkännande av preparat

För att ett bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. På deras webbplats finns ett register över bekämpningsmedel där du kan kontrollera om medlet är godkänt eller inte. Förpackningen ska i stort sett alltid vara försedd med ett registreringsnummer och det ska framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet. Klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas även av privatpersoner.

Du ska få information i butiken

Som privatperson ska du få information om växtskyddsmedlet i butiken, bland annat hur du ska hantera, lagra och sprida medlet. Butiken ska dessutom kunna ge svar på frågor om användningen av medlet, hälso- och miljörisker vid användningen samt åtgärder för att hantera dessa risker.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?