Kommunens organisation

Här finns information om hur Helsingborgs kommun fungerar och hur den styrs. Det finns också information om vad nämnder och förvaltningar gör. 

En kommun har ansvar för mycket

som människor i kommunen behöver.

Det står i lagen vad kommunen har ansvar för.

Kommunen har ansvar för

att äldre och personer med funktionsnedsättning

får hjälp, vård och stöd som de behöver.

Kommunen har ansvar för att det finns skolor.

Alla barn och ungdomar ska kunna gå i skolan

och undervisningen i skolan

ska följa de regler som finns.

Kommunen ansvarar för

att skydda miljön i kommunen

och människornas hälsa.

Kommunen ska kontrollera

så att inga människor eller företag

släpper ut farliga ämnen i naturen.

Kommunen har ansvar för

att hämta sopor och köra dem

till rätt ställe.

Kommunen har ansvar för att

gator och vägar är rena

och att alla som bor i kommunen

har rent vatten att dricka och tvätta sig i.

Kommunen har ansvar för

att avloppet fungerar

och att vattnet från avloppet blir renat.

Kommunen har ansvar för

att människor får veta

vad de ska göra om något farligt händer.

Kommunen ordnar sådant

som människor kan göra på fritiden.