Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten. 

Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 65 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Helsingborg. Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Fullmäktige beslutar även om kommunalt partistöd.

Se när kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00, med undantag för sammanträdena i juni som pågår mellan klockan 09:00 och 20:00.

 • Januari 22
 • Februari 27 (onsdag)
 • Mars 20 (onsdag): Inställt.
 • April 23
 • Maj 28
 • Juni 18-19 (budget, klockan 09:00-20:00)
 • Augusti 27
 • September 17
 • Oktober 22
 • November 26
 • December 17