Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten. 

Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 65 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Helsingborg. Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Fullmäktige beslutar även om kommunalt partistöd.

Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00, med undantag för budgetsammanträdet i juni som pågår under två dagar med start 09:00 båda dagarna.

Mötena är öppna för allmänheten.

 • Januari 21
 • Februari 26 (onsdag)
 • Mars 17
 • April 21
 • Maj 19
 • Juni 10–11 (onsdag–torsdag start klockan 09:00 båda dagarna)
 • Augusti 25
 • September 22
 • Oktober 20
 • November 17
 • December 15