Möte med kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder oftast sista tisdagen i månaden klockan 18:00 i Rådhuset. Här kan du se vilka datum fullmäktige sammanträder. Mötet inleds med upprop för att ta reda på vilka ledamöter och ersättare som är närvarande. Den första timmen tar man upp interpellationer och frågor. Sedan tar mötesdeltagarna upp de ärenden som fullmäktige ska fatta beslut om. I debatten kan alla ledamöter delta. Alla sammanträden i kommunfullmäktige sänds som webb-tv.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?