Motion

En motion är ett skriftligt förslag som lämnats in av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Innan en motion kan tas upp av fullmäktige måste den utredas så att fullmäktige kan ta ställning till förslaget.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?