Reservation

En ledamot eller ett parti i kommunfullmäktige eller en nämnd kan reservera sig mot ett beslut som kommunfullmäktige eller nämnden fattar. Anledningen är att ledamoten vill visa att man inte håller med om det som fullmäktige/nämnden bestämt. Reservationen kan följas av en skriftlig motivering.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?