Votering

Ledamöter i fullmäktige/nämnder kan begära att ett beslut ska fattas efter votering (röstning). Vid en votering ska ledamöterna rösta ja eller nej till ett förslag. De kan också avstå från att rösta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?