Återremiss

Ett ärende kan återremitteras. Det betyder att frågan ska utredas ytterligare innan kommunfullmäktige eller nämnden fattar beslut.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?