Posom

Vid stora olyckor och katastrofer kan människor vara med om, eller bevittna, svåra händelser. Helsingborgs Posom-grupp kan då ge krisstöd till de inblandade.

Posoms uppdrag är psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser i Helsingborg eller där helsingborgare är drabbade. Uppdraget kan omfatta såväl akut krisstöd och snabb information till allmänheten, som att förmedla långvariga stöd- och hjälpinsatser till drabbade. Posoms arbete leds av en ledningsgrupp. I gruppen finns representanter från flera av stadens förvaltningar samt räddningstjänsten, polisen, primärvården och svenska kyrkan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?