Posom

Vid stora olyckor och katastrofer kan människor vara med om, eller bevittna, svåra händelser. Helsingborgs Posom-grupp kan då ge krisstöd till de inblandade.

Posoms uppdrag är psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser i Helsingborg eller där helsingborgare är drabbade. Uppdraget kan omfatta såväl akut krisstöd och snabb information till allmänheten, som att förmedla långvariga stöd- och hjälpinsatser till drabbade. Posoms arbete leds av en ledningsgrupp. I gruppen finns representanter från flera av stadens förvaltningar samt räddningstjänsten, polisen, primärvården och svenska kyrkan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.