Avgifter

Helsingborgs stad tar ut en avgift för vård och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst. Här kan du enkelt se maxtaxan för de olika insatserna. Med maxtaxa menas den högsta avgiften som Helsingborgs stad får ta ut. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Avgift är det du måste betala för något.

Helsingborgs kommun tar ut en avgift

för vård och omsorg.

Hur mycket du måste betala beror på

hur mycket pengar du får varje månad.

Det finns en maxtaxa.

Maxtaxa är det högsta någonting får kosta.

Du kan inte betala mer än maxtaxan.

Om du har frågor

Om du har frågor om avgiften

kan du kontakta

Beställnings- och avgiftskansliet.

Du når oss på telefon.

Våra öppettider är:

  • Måndagar klockan 10:00-12:00
    och klockan 13:00-15:00
  • Tisdag till fredag
    klockan 10:00-12:00.

Det finns tre olika telefonnummer.

Vilket nummer du ringer beror på

vilket datum du är född i månaden.

Om du är född dag 1-10 i månaden

ringer du till:

042 – 10 63 54.

Om du är född dag 11-20 i månaden

ringer du till:

042 – 10 67 28.

Om du är född dag 21-31 i månaden

ringer du till:

042 – 10 79 83.

Längre ner på sidan

finns en tabell

där du kan se

kostnader för olika sorters hjälp.

Så beräknas avgiften

Kostnad för att få vård och omsorg

beror på hur mycket pengar

du får i månaden.

Därför betalar inte alla lika mycket.

Du betalar varje månad.

Om du är missnöjd

Om du är missnöjd med

hur mycket du måste betala,

kan du överklaga.

Du lämnar din överklagan till

vård- och omsorgsförvaltningen.

Detta måste du göra inom tre veckor

efter att du fått beslutet.

Du måste förklara varför

du tycker att beslutet ska ändras.

Du får mer information

om hur du ska överklaga

samtidigt som du får ditt beslut.

Här kan du ansöka i vår e-tjänst
för att betala med autogiro
.

Här kan du ladda ner en blankett
för att ansöka om betalning med autogiro (pdf 144 kB)
.

Autogiro betyder att pengarna dras

automatiskt varje månad.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är pengar du har rätt

att behålla varje månad.

Dessa pengar ska täcka dina

kostnader för vardagen,

alltså vad det kostar för dig att leva.

Om du inte når upp till förbehållsbeloppet

behöver du inte betala för hjälpen

du får av Helsingborgs kommun.

Här kan du se förbehållsbeloppen
per person och per månad

5 250 kronor – bor ensam, äldre än 65 år

5 637 kronor – bor ensam, yngre än 65 år

8 680 kronor – bor tillsammans och gifta, äldre än 65 år

9 438 kronor – bor tillsammans och gifta, yngre än 65 år

Dubbel bosättning

Om du flyttar till ett vårdboende

kan du får billigare hyra under tre månader.

Denna möjlighet finns för dig

som har dubbelt boende.

Man räknar då med vårdboendet

och med din förra bostad.

För att kunna få en billigare hyra

måste du lämna in bevis på

att du säger upp eller säljer

din gamla bostad.

För att få billigare hyra under en längre tid

än tre månader,

krävs ett personligt beslut.

Fakturering

Du betalar i efterskott, det vill säga du betalar för mars månad i april.

Din faktura ska vara betald senast

den sista dagen i varje månad.

Fakturan skickas ut senast

tio dagar innan den slutar gälla.

Om du inte betalar fakturan i tid

kommer du behöva betala extra.

Detta är enligt räntelagen.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar

du kan få för att betala din bostad.

Du som har fyllt 65 år

och har tagit ut hela din allmänna pension

kan ansöka om bostadstillägg.

Du kan beräkna om du har rätt till
bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats.

Är du över 65 år gammal ansöker du via Pensionsmyndigheten.

Är du under 65 år ska du ansöka via Försäkringskassan.

Beräkna dina kostnader

Här kan du beräkna
vad det ungefär kommer kosta
för den hjälp du behöver
.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.