Pålsjö Park korttidsenhet

På korttidsenheten får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. Det kan till exempel vara efter en sjukhusvistelse då du har mycket stora behov av stöd och omsorg i din vardag. 

I Helsingborg finns korttidsenheten Pålsjö Park korttidsenhet som ligger på Romares väg 14 B.

Du når Pålsjö Park korttidsenhet på följande telefonnummer:

  • Våning 1 höger flygel telefon 042-10 34 75
  • Våning 1 vänster flygel telefon 042-10 34 76
  • Enhetschef telefon 042-10 34 73

På Pålsjö Park korttidsenhet arbetar både undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Så här ansöker du

Du som vill ansöka om korttidsvård gör det via en biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. Ring Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 så kopplar de dig rätt. En biståndshandläggare ringer dig så fort som möjligt. Efter överenskommelse får du ett besök av biståndshandläggaren så fort som möjligt.

Biståndshandläggaren påbörjar skyndsamt en utredning av dina behov och beslutar om du har rätt till korttidsvård. Du får ett skriftligt beslut efter att du har ansökt. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Avgift för korttidsvård

Helsingborg stad tar ut en avgift för korttidsvård. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?