Ansvar för blomlådorna

Du som ansöker om blomlådor ansvarar bland annat för att de planteras med blommor och sköts om. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för att de kommer på plats och hanterar klagomål som eventuellt kan förekomma. 

Ditt ansvar

Du som skickar in intresseanmälan blir automatiskt kontaktperson för gatan.

  • Du som kontaktpersonen ska informera dina grannar om vad blomlådeprojektet innebär.
  • För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor på gatan är det viktigt att du som kontaktperson informerar grannar och boende om att blomlådor kommer att placeras ut samt anledningen till detta.
  • Du som kontaktperson ansvarar för att lådorna planteras med blommor och sköts om. Tänk på att växterna inte får skymma sikten eller reflexerna på lådorna. Observera att inga höga eller hängande växter får planteras. Om ni som bor på gatan missköter planteringen kan följden bli att vi tar in lådorna igen.
  • Lådorna får inte flyttas från sin ursprungliga markering och som kontaktperson är du ansvarig för att ställa tillbaka lådorna om de ändå flyttas.
  • Du som kontaktperson måste vara anträffbar. Om du åker bort en längre tid måste det finnas någon annan på gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna.

Vårt ansvar

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för hanteringen av blomlådor som farthinder.

  • Vi bygger lådorna så att de får ett likartat utseende, att reflexerna syns tydligt och att lådorna inte går att flytta hur lätt som helst.
  • Vi bestämmer tillsammans med kontaktpersonen var lådorna ska placeras.
  • Vi tar ansvaret för de klagomål som kan förekomma på blomlådorna.
  • Vi vidarebefordrar uppgifter från de boende till polisen om någon medvetet saboterar eller flyttar lådorna enligt kapitel 2, paragraf 9 i trafikförordningen, läs mer på Notisums webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.