Påarp inklusive Välluv

Bevarandeplanskommittén i Helsingborgs stad har beslutat att ta fram ett bevarandeprogram för Påarp och Välluv. Vi har tagit fram ett förslag, som du kunde lämna synpunkter på senast 31 januari 2021.

Du kan inte längre lämna synpunkter på förslaget, men du kan fortfarande ta del av det här:

Det här händer sedan

Efter att synpunkterna har kommit in ska programmet bearbetas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut om att anta programmet under våren 2021.

Har du frågor om bevarandeprogrammet?

Kontakta Jessica Jönsson, stadsantikvarie, jessica.jonsson2@helsingborg.se

Karta över området

Karta som visar område för bevarandeprogram för Påarp inklusive Välluv.

Visa större karta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?