Drottninggatan och Pålsjö

I  bevarandeprogrammet för områdena Drottninggatan och Pålsjö kan du läsa om den varierade bebyggelsen inom området där bostäder dominerar.

Här finns enkla fiskarstugor från förra seklet, det tidiga 1900-talets patriciervillor, funktionalistiska hyreshus och storskaliga hyreshus från 1960-talet. I området finner du även den monumentala Stadsteatern från 1970-talet liksom Pålsjöbaden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?